HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL135Đao KháchChính
2 Vanity135Thích Khách
3 zZzMaNuzZz134Đao Khách
4 HotXacBoNhaXac134Thương KháchChính
5 NhinThayGhet134Cung Thủ