HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL135Đao KháchChính
2 HotXacBoNhaXac135Thương KháchChính
3 Vanity135Thích Khách
4 zZzMaNuzZz134Đao Khách
5 phucklb134Thương Khách