HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL142Đao KháchChính
2 zZzMaNuzZz142Đao Khách
3 ANHBANCHIM142Thương KháchChính
4 NguoiiXau141Đao Khách
5 NONA141Thương Khách