HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL139Đao KháchChính
2 ANHBANCHIM139Thương KháchChính
3 MNinja137Thích KháchChính
4 Vanity137Thích Khách
5 BACHPHlTHIEN136Đao KháchChính