HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL143Đao KháchChính
2 ANHBANCHIM143Thương KháchChính
3 zZzMaNuzZz142Đao Khách
4 GoiTaoLaDaiCa142Đại PhuChính
5 MNinja142Thích KháchChính