HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL140Đao KháchChính
2 ANHBANCHIM140Thương KháchChính
3 MNinja140Thích KháchChính
4 Vanity140Thích Khách
5 testgameM140Cầm SưChính