Sau bảo trì định kỳ 23/02/2017, Hội Đồng Võ Lâm mở bán Chí Tôn Hoàn trong Dzoshop. Đây là đơn dược có tác dụng bổ trợ mạnh sẽ giúp các Hiệp Khách tôi luyện trong quá trình hành tẩu.