HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL143Đao KháchChính
2 zZzMaNuzZz142Đao Khách
3 ANHBANCHIM142Thương KháchChính
4 GoiTaoLaDaiCa142Đại PhuChính
5 MNinja142Thích KháchChính