HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL138Đao KháchChính
2 HotXacBoNhaXac137Thương KháchChính
3 BACHPHlTHIEN136Đao KháchChính
4 ZDaiCaThuongZ136Đao KháchChính
5 Vanity136Thích Khách