HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL137Đao KháchChính
2 HotXacBoNhaXac136Thương KháchChính
3 BACHPHlTHIEN135Đao KháchChính
4 NhinThayGhet135Cung Thủ
5 Vanity135Thích Khách