HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL140Đao KháchChính
2 ANHBANCHIM140Thương KháchChính
3 Vanity140Thích Khách
4 MNinja140Thích KháchChính
5 testgameM140Cầm SưChính