HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL140Đao KháchChính
2 ANHBANCHIM140Thương KháchChính
3 GoiTaoLaDaiCa140Đại PhuChính
4 MNinja140Thích KháchChính
5 Vanity140Thích Khách