HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL140Đao KháchChính
2 ANHBANCHIM140Thương KháchChính
3 SouIBlade140Đại PhuChính
4 Vanity140Thích Khách
5 MNinja140Thích KháchChính