HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 NhinThayGhet132Cung Thủ
2 J3Chen131Đao Khách
3 zZzMaNuzZz131Đao Khách
4 phucklb131Thương Khách
5 ZDaiCaThuongZ131Thương KháchChính