HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 Vanity133Thích Khách
2 J3Chen132Đao Khách
3 zZzMaNuzZz132Đao Khách
4 phucklb132Thương Khách
5 NhinThayGhet132Cung Thủ