HạngNhân VậtCấp ĐộLớpPhái
1 SkyGirL134Đao KháchChính
2 zZzMaNuzZz134Đao Khách
3 HotXacBoNhaXac134Thương KháchChính
4 NhinThayGhet134Cung Thủ
5 Vanity134Thích Khách