Tin Tức
Thông Báo
DzoGame.Com [Ngừng Hỗ Trợ] 12-10-2018
Dzogame.Com đóng Server Hiệp Khách 10-10-2018
Đóng Server Hiệp Khách Dzogame.Com 10/10/2018 03-10-2018
[Hướng dẫn] Chuyển đổi Tài khoản sang DzoGame Việt Nam 22-09-2018
[Cập nhật] Thời gian Chiến trận 13-09-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 13/09/2018 13-09-2018
Bảo trì định kỳ 13/09/2018 12-09-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 30/08/2018 30-08-2018
Cập nhật [Thời hạn Sát Nhập Server] 2018 29-08-2018
Bảo trì định kỳ 30/08/2018 29-08-2018
Bảo trì đột xuất 24/08/2018 24-08-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 16/08/2018 16-08-2018
Bảo trì định kỳ 16/08/2018 15-08-2018
Hoàn tất bảo trì đột xuất 14/08/2018 14-08-2018
Bảo trì máy chủ ngày 14/08/2018 13-08-2018
Hoàn tất bảo trì [Sát nhập 4 Server] (09/08/2018) 09-08-2018
Bảo trì [Sát nhập Server] (09/08/2018) 08-08-2018
Hướng dẫn Sát Nhập Server [2018] 08-08-2018
Chuẩn bị tiến trình Sát Nhập Server [2018] 02-08-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [02/08/2018] 02-08-2018
Bảo trì định kỳ 02/08/2018 31-07-2018
[Thông báo] Sát nhập Server 2018 25-07-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [19/07/2018] 19-07-2018
Kéo dài thời gian bảo trì định kỳ 19/07/2018 19-07-2018
Bảo trì định kỳ 19/07/2018 18-07-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [05/07/2018] 05-07-2018
Bảo trì định kỳ 05/07/2018 04-07-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [21/06/2018] 21-06-2018
Bảo trì định kỳ 21/06/2018 20-06-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [07/06/2018] 07-06-2018
Bảo trì định kỳ 07/06/2018 06-06-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [24/05/2018] 24-05-2018
Bảo trì định kỳ 23/05/2018 23-05-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [10/05/2018] 10-05-2018
Khai mở [Server Mới] 10/05/2018 09-05-2018
Hoàn tất bảo trì đột xuất 04/05/2018 04-05-2018
Bảo trì đột xuất 04/05/2018 04-05-2018
[Tạm ngừng dịch vụ] Khoá/Mở tài khoản bằng SMS 03-05-2018
Hoàn tất Cập nhật [ĐẠI CHIẾN HỒN] 26/04/2018 26-04-2018
[Hướng dẫn] nạp thẻ Gate 25-04-2018
[Cập nhật] Thông tin Hệ thống nạp Dzocash 24-04-2018
Big Update [ĐẠI CHIẾN HỒN] 23-04-2018
[Cập nhật] Thời gian chiến trận 23-04-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...