Tin Tức
Thông Báo
Bảo trì định kỳ 21/06/2018 20-06-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [07/06/2018] 07-06-2018
Bảo trì định kỳ 07/06/2018 06-06-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [24/05/2018] 24-05-2018
Bảo trì định kỳ 23/05/2018 23-05-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ [10/05/2018] 10-05-2018
Khai mở [Server Mới] 10/05/2018 09-05-2018
Hoàn tất bảo trì đột xuất 04/05/2018 04-05-2018
Bảo trì đột xuất 04/05/2018 04-05-2018
[Tạm ngừng dịch vụ] Khoá/Mở tài khoản bằng SMS 03-05-2018
Hoàn tất Cập nhật [ĐẠI CHIẾN HỒN] 26/04/2018 26-04-2018
[Hướng dẫn] nạp thẻ Gate 25-04-2018
[Cập nhật] Thông tin Hệ thống nạp Dzocash 24-04-2018
Big Update [ĐẠI CHIẾN HỒN] 23-04-2018
[Cập nhật] Thời gian chiến trận 23-04-2018
Big Update [Đại Chiến Hồn] 13-04-2018
Cập nhật Thẻ Gate (FPT) 13-04-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 12/04/2018 12-04-2018
Bảo trì định kỳ 12/04/2018 11-04-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 29/03/2018 29-03-2018
Bảo trì định kỳ 29/03/2018 28-03-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 15/03/2018 15-03-2018
Bảo trì định kỳ 15/03/2018 14-03-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 02/03/2018 02-03-2018
Bảo trì định kỳ 02/03/2018 28-02-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 12/02/2018 12-02-2018
Bảo trì định kỳ 12/02/2018 10-02-2018
Update thông tin sau cập nhật Version 14. 05-02-2018
Hoàn tất bảo trì cập nhật Version 14 01-02-2018
Bản cài Full (Setup Hiệp Khách 2018) 01-02-2018
Thông báo bảo trì định kỳ 01/02/2018 01-02-2018
Cập nhật Phiên bản [TAM TIỄN ĐỊNH THIÊN SƠN] 31-01-2018
Version14 [Tam Tiễn Định Thiên Sơn] sắp ra mắt ! 25-01-2018
[Thay đổi] Tỷ lệ quy đổi mệnh giá DzoDong 22-01-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 18/01/2018 18-01-2018
Kéo dài thời gian bảo trì định kỳ 18/01/2018 18-01-2018
Bảo trì định kỳ 18/01/2018 17-01-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 04/01/2018 04-01-2018
Kéo dài thời gian bảo trì định kỳ 04/01/2018 04-01-2018
Bảo trì định kỳ 04/01/2018 03-01-2018
Hoàn tất bảo trì định kỳ 21/12/2017 21-12-2017
Bảo trì định kỳ 21/12/2017 19-12-2017
Hoàn tất bảo trì định kỳ 07/12/2017 07-12-2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...