Trang Bị
Vật Phẩm Khác
Hỏa Long Thạch
 
 
1. Giới thiệu về Hỏa Long Thạch
 
- Hỏa Long Thạch - vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng hợp thành cho vũ khí dành riêng cho 2 nhân vật Đàm Hoa Liên và Hàn Bảo Quân
 
- Vũ khí có thể sử dụng Hỏa Long Thạch : Hỏa Long Đao & Phục Ma Hoa Linh Kiếm
 
- Vật phẩm được bán tại Shop NPC Đao Kiếm Tiếu của Huyền Bột Phái
 
 
- Hỏa Long Thạch sử dụng cho tất cả các loại ngọc (thường, cao cấp), thay đổi các chỉ số khác nhau (từ thấp đến cao)
 
+ Thay mới dòng hợp thành đã có bằng dòng thuộc tính cao hơn
 
+ Thay mới cho dòng hợp thành đang có thuộc tính cao nhất nếu thuộc tính sẽ thay đổi là cao hơn
 
 
2. Cách sử dụng Hỏa Long Thạch
 
- Đứng gần NPC Đao Kiếm Tiếu.
 
- Nhấp phải chuột vào Hỏa Long Thạch, hiển thị bảng thông tin hợp thành.
 
- Đặt vũ khí và ngọc cần thay thế vào vị trí
 
- Nhập "Đồng Ý"
 
3. Lưu ý
 
- Thay đổi dòng hợp thành theo thứ tự từ trên xuống dưới.
 
- Mỗi lần sử dụng Hỏa Long Thạch chỉ thay đổi 1 dòng hợp thành của vũ khí
 
- Tỉ lệ sử dụng Hỏa Long Thạch không phải là 100% thành công, tức là sẽ có tỉ lệ thất bại.
 
- Khi thất bại chỉ bị mất Hỏa Long Thạch và ngọc, không ảnh hưởng đến vật phẩm.