Nhân Vật
Hàn Bảo Quân
Nhiệm vụ Hỏa Long Đao
 
 
Sơ lược đặc điểm Hỏa Long Đao
 
- Hỏa Long Đao(phong ấn) không thể giao dịch mua bán trao đổi.
 
- Hỏa Long Đao chỉ có thể thăng cấp ngang cùng với nhân vật Hàn Bảo Quân
 
- Sử dụng kỹ năng “Hỏa Long Chi Nghĩa”đến gặp Linh Hồn Hỏa Long và nhận nhiệm vụ thăng cấp cho Hỏa Long Đao
 
 
- Sau khi hoàn thành nâng cấp Hỏa Long Đao,các dòng thuộc tính đã khảm ngọc sẽ không thay đổi, tuy nhiên số dòng cường hóa sẽ giảm 1.
 
- Sử dụng “Hỏa Long Thạch” Để thay đổi các dòng option của của Hỏa Long Đao.
 
Lưu ý :
 
+ Hỏa long thạch mua tại NPC Linh hồn và nhiệm vụ,hỏa Long thạch chỉ dành riêng cho nhân vật Hàn Bảo Quân
 
+ Khi sử dụng hỏa long thạch phải đến gần Npc Đao kiếm tiếu tại thành Huyền bột
 
+ Hỏa long thạch có tác dụng thay đổi các dòng option có trong vũ khí Hỏa Long Đao
 
+ Hỏa Long Thạch không thể mua bán trao đổi.
 

 

Chuỗi nhiệm vụ thăng cấp Hỏa Long Đao

 

 

Lưu ý:

 

- Sau khi hoàn tất thăng cấp cho Hỏa Long Đao, cấp độ tăng lên 1 cấp và số lần cường hóa của đao sẽ giảm 1 (riêng thăng cấp hỏa long đao từ phong ấn lên thăng cấp 1  nếu cường hóa +1 sẽ không bị giảm số dòng cường hóa).

 

-  Để có vật phẩm "Huyết Chủ Thiên Niên Bảo"  , các hiệp khách làm nhiệm vụ " Huyết chủ Thiên Niên Bảo của Vạn Độc Vương" level 60 nhận tại npc Hoàng Can Vũ (thành Nam Lâm)