Trang Bị
Vũ Khí
Đao

 

Vũ khí to, nặng, dễ dàng gây nên những chiêu thức có sức mạnh "ngàn cân", tuy nhiên, ưu điểm cũng lại là nhược điểm, đao không  có được sự linh hoạt và nhạy bén.

Hỏa Long Đao, bảo vật của Hàn Bảo Quân luôn là niềm mơ ước của các nhân sĩ trong chốn giang hồ. Chưa có cơ hội sở hữu Hỏa Long Đao, các Đao Hiệp có thể chọn cho mình các vũ khí phù hợp như sau: