Thư Viện
Hiệp khách tình
Bang hội

Gia nhập bang hội, các Hiệp khách sẽ có cơ hội giao lưu, kết bạn với những hiệp khách, con đường phiêu bạt giang hồ không còn cô đơn và buồn tẻ nữa.

 Hướng dẫn tạo bang hội:

- Để tạo bang phái, các Hiệp khách phải hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp lần 2 - gia nhập Chính phái hoặc Tà phái.
Xem hướng dẫn Thăng cấp Bang Hội >>Tại Đây<<

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các Hiệp khách đến gặp Liễu Như quan chủ - Chính phái hoặc Sí Quyên quan chủ - Tà phái --> chọn nút tạo bang hội, nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và trả 1 số phí tạo bang hội.

- Sau khi tạo xong bang hội, để có thêm thành viên cho bang, bang chủ phải mời thành viên mình muốn gia nhập vào bang và được đối phương chấp nhận để bang hội của bạn thêm đông vui.

 Bang hội phục:

- Các bạn đến gặp NPC Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa (Tà phái) hoặc NPC truyền Công Trưởng Lão Thượng Quan Âm (Chính phái) (thường đứng kế NPC nhiệm vụ bang phái), chọn mua bán, gồm có 3 bộ Bang hội phục đẳng cấp 4, cấp 5 và cấp 6, chọn bang hội phục phù hợp với đẳng cấp bang của mình. 

- Bang hội phục cấp 7 được chia thành Bang hội phục cho bang chủ và cho thành viên.

- Màu sắc của Bang hội phục và Bang huy trước ngực của  Bang hội phục có thể thay đổi được bằng cách nói chuyện với NPC bán Môn Phục Phái và chọn "đăng ký môn huy môn phái" để bắt đầu việc lựa chọn màu sắc và bang huy cho bang hội phục.

- Riêng Bang Hội cấp 7 có hệ thống Bang Phục phân biệt giữa Bang viên và Bang chủ :


 

 Bang hội chiến:

- Chiến trường: Huyết Võ Trường với đài bát quái là Trung Tâm Cứ Điểm, xung quanh được bao bọc bởi các bức tường kiên cố. Xung quanh Trung Tâm Cứ Điểm là các Huyết Cầu và Hỗn Huyết Cầu.

- Thời gian: 18h00 - 19h00 - 20h00 - 21h00 - 22h00 hàng ngày

Yêu cầu:

  • Bang Hội cấp 4 trở lên.
  • Bang Hội có tối thiểu 4 thành viên và tối đa 70 thành viên, và tất cả thành viên muốn tham gia phải có mặt tại “Thị Trường Tiền Bạc”  trước giờ chiến trận.
Đăng ký:
  • Đến giờ thi đấu hệ thống sẽ hiển thị thông báo, các Bang Chủ đến “Thị Trường Tiền Bạc” đăng ký Bang Hội Chiến trong vòng 10 phút trước khi bắt đầu Bang Hội Chiến.
  • Bang Chủ / Phó Bang Chủ của 2 Bang Hội thi đấu đến gặp NPC Thượng Quan Thiên tại “Thị Trường Tiền Bạc” , chọn “Đăng ký Bang Hội Chiến”.
  •  Bang Chủ/ Phó Bang Chủ của 2 Bang Hội thi đấu  chọn các thành viên sẽ tham gia thi đấu như khi làm nhiệm vụ thăng chức Bang Hội, nhấn chuột vào ô vuông phía trước tên thành viên để chọn.
  • Sau khi “Đồng Ý” hệ thống sẽ ghi nhận và sắp xếp 2 Bang Hội có thực lực tương đương vào thi đấu, 2 bang hội thi đấu sẽ nhận được các thông báo thời gian chuẩn bị 3 phút trước khi di chuyển vào “Huyết Võ Trường”.
  • Các thành viên của 2 Bang Hội trong Huyết Võ Trường, sẽ được phân biệt bởi 2 màu mũi tên (tam giác) trên đầu : Xanh – Đỏ.

 

              

                    Hỗn Huyết Cầu                                Chọn thành viên tham gia Bang hội chiến