Hướng Dẫn Sơ Cấp

59-79

Thăng chức lần 3

Level 60

Thăng chức Lần 3 - Chính Phái : các Hiệp Khách tiến về bên trái ngoài thành Liễu Chính Quan để di chuyển đến khu vực mới Thần Võ Môn và nhận nhiệm vụ thăng chức tại Môn chủ Thần Võ Môn, sau đó hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn.

Thăng chức Lần 3 - Tà Phái : các Hiệp Khách tiến về bên phải ngoài thành Tam Tà Quan để di chuyển đến khu vực mới Liễu Thiện Đề Đốc phủ và nhận nhiệm vụ thăng chức tại Liễu Thiện Đề đốc phủ, phủ chủ Thi Vi, sau đó hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn.

Sau khi thăng chức lần 3,  các chỉ số nhân vật tăng cao và danh xưng cũng được thay đổi.

Bên cạnh nhiệm vụ thăng chức chính, các Hiệp Khách có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ bổ trợ sau thăng chức tạo NPC để nhận được lượng gold thưởng giúp các Hiệp Khách bổ sung vào hành trang hành tẩu giang hồ.

Lưu ý : 

- Nhiệm vụ yêu cầu đánh đúng số lượng vật phẩm nhiệm vụ tương ứng với loại quái nhât định. Trường hợp thực hiện sai hướng dẫn có thể bị giảm phần thưởng nhiệm vụ hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ.

- Phải nâng hết khí công trước khi nhận nhiệm vụ.

- Hàn Bảo Quân và Đàm Hoa Liên tiến hành nhiệm vụ thăng chức riêng như các cấp trước.

- Các Hiệp Khách vẫn có thể thuê trang bị ở cấp thăng chức này nhé.