Hướng Dẫn Sơ Cấp

1-10

Bước Vào Giang hồ

Các Hiệp khách sẽ xuất hiện tại Huyền Bột phái, làm quen với các NPC đầu tiên: môn chủ Huyền Bột, Đao Kiếm Tiếu, Kim Hương Ngọc và nhận những nhiệm vụ hướng dẫn ban đầu.

10-34

Tìm hiểu giang hồ

Các Hiệp khách cần tìm hiểu về khí công thích hợp cho nhân vật của mình, đây cũng là giai đoạn bắt đầu thăng chức lần 1 ở level 10, sau đó, các Hiệp khách sẽ tham gia được nhiều chức năng game hơn.

34-59

Phân chia chính tà

Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định cả con đường giang hồ sau này của bạn. Sau khi đã chọn thế lực, sẽ không thể thay đổi, do đó, bạn phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

59-79

Thăng chức lần 3

Sau khi đạt được tài nghệ cao hơn, đê đạt được công nhân giang hồ, các Hiệp Khách cần tham gia giai đoạn chuyển chức mới này.

79-99

Thăng chức lần 4

Giai đoạn chuyển chức lần thứ 4 để đạt được sức mạnh cao hơn.