Hướng Dẫn Cao Cấp

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

Các Hiệp Khách thăng chức 3 trở lên có thể nhận thêm exp thông qua hệ thống nhiệm vụ bổ trợ hàng ngày tại các map cấp nhỏ.

Chế tạo

Nghề nghiệp

Để sở hữu những vật phẩm cao cấp khó tìm, ngoài việc săn boss, đánh quái, các Hiệp Khách có thể thông qua chức năng nghề nghiệp của game để chế tạo những vật phẩm cao cấp nhất.

Áo choàng

Nâng cấp áo choàng

Áo choàng là trang bị hỗ trợ các thuộc tính cao cấp cho nhân vật. Áo choàng có thể nâng cấp để đạt được những thuộc tính đặc trưng riêng.

Võ huân

Điểm danh dự

Là đặc trưng danh dự khi tham gia các chiến trường thế lực.