Hướng Dẫn Sơ Cấp

1-10

Bước Vào Giang hồ

Bước vào Giang Hồ

Tạo nhân vật: Mỗi nhân vật đều có thể lựa chọn nam/nữ, màu tóc.

Di chuyển: bằng chuột, click chuột trái/phải để xoay hướng.

Vị trí: bản thân, NPC, quái đều hiển thị trên bản đồ nhỏ bên góc phải

Nhiệm vụ: Bấm Ctrl + Q để xem các nhiệm vụ có thể nhận, hướng dẫn nhiệm vụ

Tự động luyện cấp: game Hiệp khách có hệ thống auto luyện cấp, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tại NPC Bát Quái Lão Nhân, sau đó có thể mua trực tiếp hộp auto.

Tích lũy kinh nghiệm: Hiệp khách có thể sử dụng các Ngưng Thần Châu để tích lũy thêm điểm kinh nghiệm khi đánh quái.

Tập hồn châu: bán tại Kim Hương Ngọc, dùng để hút hồn quái vật, là nguyên liệu rất cần thiết cho cấp cao.