Chức Năng Nổi Bật
Chiến Đấu
Võ Lâm Huyết Chiến

 

   Võ Lâm huyết chiến - nơi bất phân Chính Tà, đẳng cấp, trường phái, bước chân vào chiến trường này, tất cả đều mang cùng một hình dạng, cùng chiến đấu hết mình trong khoảng thời gian qui định vì mục đích: trở thành người chiến thắng cuối cùng của chiến trận!

 

   Thời gian diễn ra chiến trận:

 

   Điều kiện tham gia 

 

- Level 60 trở lên

- Kênh Pk (kênh 2, 3, 4, 5)

 

   Cách thức tham gia

 

- Vào các giờ diễn ra Võ Lâm Huyết Chiến, đến gặp NPC Huyết Trung Hiền tại Map Thị Trường Tiền Bạc, chọn tham gia vào Võ Lâm Huyết Chiến

 

 

   Phần Thưởng

 

- Vật Chứng Võ Hiệp (số lượng tùy theo số vòng và số người giết được trong Võ Lâm Huyết Chiến)

- Điểm võ huân

 

  Ghi chú: 

 

- Vật Chứng Võ Hiệp dùng để đổi phần thưởng ở Npc Huyết Trung Hiền trong map Thị Trường Tiền Bạc, khi đổi vật chứng sẽ được :
 
  + Võ Huân (ngẫu nhiên)
  + Võ Hoàng (ngẫu nhiên)
  + Tiền Vàng (ngẫu nhiên)
  + Điểm kinh nghiệm (ngẫu nhiên)