Chức Năng Nổi Bật
Xếp Hạng Danh Vọng
Xếp Hạng Danh Vọng
 
Xếp hạng Danh Vọng là 1 chức năng mới và hữu ích trong phiên bản “Quần Long Tranh Bá”, bảng xếp hạng danh vọng sẽ được chia ra thành Danh Vọng Cá Nhân và Danh Vọng Bang Hội.
 
Để tham gia Bảng xếp hạng danh vọng các hiệp khách đến gặp 1 trong 2 Npc Trưởng Lão Võ Sĩ tại Thị Trường Tiền Bạc hoặc Trưởng Lão Võ Sĩ tại Huyền Bột Phái (kế bên npc Sơn Bích) để đăng ký.
 

Trưởng Lão Võ Sĩ tại Huyền Bột - Trưởng Lão Võ Sĩ tại Map Chợ

 

Click tham gia vào Danh vọng và chọn bảng xếp hạng muốn tham gia
 
 
- Danh Vọng Bang Hội chỉ có Bang Chủ mới có thể đăng ký tham gia.
 
- Danh Vọng Cá Nhân sẽ được chia làm 2 bảng xếp hạng : Thế Lực Chiến và Võ Lâm Huyết Chiến (Chung), và bảng xếp hạng chỉ tính điểm khi các hiệp khách thăng chức nhân vật cấp 4 trở lên. (Chỉ chọn tham gia 1 trong 2 bảng xếp hạng, hoặc Thế Lực Chiến, hoặc "Chung" , không thể tham gia cả 2 bảng xếp hạng)
 
+ Xếp hạng thế lực chiến dựa vào kết quả Thế Lực Chiến
 
+ Xếp hạng "Chung" dựa vào kết quả của Võ Lâm Huyết Chiến
 
+ Không có bảng xếp hạng danh vọng PK tự do.
 
- Bảng xếp hạng sẽ cập nhật mới lúc 0h00 mỗi ngày.
 
- Mỗi thứ 2 hàng tuần, tất cả điểm số danh vọng sẽ được cập nhật vào bảng xếp hạng tuần và điểm danh vọng sẽ khởi động lại nên các hiệp khách phải đăng ký tham gia xếp hạng tiếp tục vào mỗi thứ 2.
 
- Bảng tích lũy xếp hạng sẽ được cộng dồn 3 tháng 1 lần. 
 
- Mỗi thứ 2, bảng xếp hạng tích lũy sẽ được cập nhật 1 lần.
 
- Sau 3 tháng, bảng xếp hạng tích lũy sẽ bắt đầu lại từ đầu.
 
- Để xem bảng Xếp Hạng Danh Vọng các hiệp khách nhấn tổ hợp phím Ctrl-S, chọn Danh Dự và chọn “Xếp Hạng Danh Vọng
 
 
 
 
Phần thưởng xếp hạng danh vọng
 
Các hiệp khách nhận phần thưởng xếp hạng danh vọng từ NPC "Trưởng lão võ sĩ" tại Huyền Bột Phái (kế bên Npc Sơn Bích)
 
 
Phần thưởng xếp hạng hàng tuần
 
Phần thưởng thế lực: Danh hiệu dành cho Top 10 có điểm Thế Lực Chiến cao nhất suốt tuần.
 
Phần thưởng chung: Danh hiệu dành cho Top 10 có điểm Võ Lâm Huyết Chiến cao nhất suốt tuần.
 
Phần thưởng Bang Hội: Bang Hội có thứ hạng cao nhất trong tuần có thể lưu giữ tài sản bang hội:
 
+ 1% số tiền thu được khi thành viên (bao gồm cả bang chủ) bán item vào shop NPC sẽ được lưu giữ vào tài sản bang hội (tự động)  
 
+ Tài sản bang hội sẽ cập nhật 10 phút/lần và chỉ có bang chủ có thể rút ra. 
 
+ Danh hiệu guild sẽ được cung cấp khi guild đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng trong tuần  hoặc điểm số guild trên 500.
 
Phần thưởng tích lũy xếp hạng
 
 
Phần thưởng thế lực: Top 10 thành viên theo xếp hạng tích lũy trong thời gian 3 tháng của thế lực có thể nhận được hiệu ứng Rồng Thiêng và thông báo xuất hiện mỗi khi vào game.
 
 
Phần thưởng chung: Top 10 thành viên theo xếp hạng tích lũy trong thời gian 3 tháng của Võ Lâm Huyết Chiến có thể nhận được hiệu ứng Thiên Ưng và thông báo xuất hiện mỗi khi vào game.
 
 
Phần thưởng Bang Hội: Top 3 Bang Hội theo xếp hạng tích lũy trong thời gian 3 tháng có thể nhận được danh hiệu và hiệu ứng của Bang Hội.