Giới Thiệu
Hệ Thống
Cài đặt

 

Đối với bản tải game từng phần:

Sau khi tải đầy đủ 5 part cài đặt game Hiệp khách, bạn tiến hành các bước sau để nối các part lại làm một:

Click đôi chuột trái hoặc nhấn nút Enter vào "Setup_HiepKhach.part 1":

 

Sau đó chọn “Extract”, hệ thống sẽ tự động giải nén và kết nối các part tiếp theo:

Chọn nơi lưu file cài đặt sau khi kết nối hoàn tất bằng nút “Browse”.

 

 

Hệ thống đang tiến hành kết nối:

 

Sau khi kết nối hoàn tất, ngay tại nơi bạn chọn lưu file cài đặt đã kết nối hoàn tất sẽ xuất hiện file setup như sau:

 

Để cài đặt game, các bạn tiến hành theo các bước như khi tải bản full.

Lưu ý: Khi tiến hành giải nén và kết nối, nếu thấy xuất hiện thông báo lỗi như sau, hãy kiểm tra lại từng part để xem part nào bị lỗi và chỉ cần tải lại part đó và tiến hành giải nén, kết nối lại.

 

Đối với bản tải game full:

Sau khi tải game tại đây hoặc chép bản cài đặt Hiệp khách online về máy, các Hiệp khách tiến hành các bước sau:

Click đôi chuột trái hoặc nhấn nút Enter vào file cài đặt Hiệp khách, bạn sẽ thấy hiện ra thông báo sau:

 

 

Chọn “Run” và chọn “Đi tiếp” để bắt đầu cài đặt:

 

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn nơi lưu bản cài đặt game Hiệp khách:

Chọn ổ đĩa bạn muốn lưu game bằng nút “Duyệt”, sau đó chọn "Đi tiếp":

Lưu ý: Để cài đặt game Hiệp khách, ổ đĩa nơi lưu game Hiệp khách của bạn phải còn trống 5GB trở lên.

 

 

Bảng thông báo mới sẽ xuất hiện, bạn chọn nút “Cài đặt” để bắt đầu cài đặt game vào máy bạn.

Lưu ý: Nhấn chọn vào ô “Tạo biểu tượng desktop” để có thể vào game nhanh chóng hơn.

 

 

Hệ thống đang tiến hành cài đặt:

 

 

Khi thấy hiện lên thông báo như hình bên dưới, bạn chọn nút “Hoàn tất”:

 

 

Để vào game, từ màn hình desktop, bạn chọn 1 trong 2 biểu tượng sau: