Thông Báo
Cập nhật hệ thống bảo vệ tài khoản qua SMS

 

Thân chào các Hiệp Khách,
 
Để hoàn thiện hơn trong việc bảo vệ tài khoản cá nhân - chúng tôi sẽ gửi đến các bạn hệ thông hỗ trợ và bảo vệ tài khoản  DZO ID qua  SMS .
Việc sữ dụng hệ thống này rất đơn giản,chỉ với 1 tin nhắn(SMS) các bạn có thể tự do đóng mở tài khoản cá nhân khi cần thiết .
 
Hướng dẫn 
 
Bước 1: Đăng nhập vào trang đăng ký thông tin sữ dụng dịch vụ SMS
Bước 2: Dùng số điện thoại đã đăng ký sữ dụng dịch vụ SMS và soạn tin theo cú pháp :
 
- Khóa tài khoản - soạn :  DZO KHOA <tên tài khoản> gửi 6189
Ví dụ :   DZO KHOA abc123 gửi 6189
Hệ thống sẽ trả về cho 1 tin nhắn : Tài khoản <tên tài khoản> của bạn đã được khóa. Liên hệ phòng hỗ trợ.Support@dzogame.com
 
- Mở tài khoản - soạn :   DZO MO <tên tài khoản> gửi 6189
Ví dụ :  DZO MO abc123 gửi 6189
 Hệ thống sẽ trả về cho 1 tin nhắn : Tài khoản <tên tài khoản> của bạn đã được mở khóa. Liên hệ phòng hỗ trợ.Support@dzogame.com
 
Chi phí :  1,000 VND cho mỗi lần yêu cầu khóa / mở tài khoản Dzo ID
 
Ghi chú :
  •  Số điện thoại sử dụng dịch vụ phải trùng với số được đăng ký trên trang thông tin sữ dụng dịch vụ SMS
  •  Khi người chơi nhắn tin tới sẽ bị mất phí dịch vụ thông qua hình thức trừ trực tiếp tại tài khoản điện thoại
  • Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường
  • Áp dụng cho các mạng Mobifone ~ Vinaphone ~ Viettel 
  • Nhắn tin sai cú pháp ~ sai Dzo ID ~ tài khoản điện thoại chưa đăng ký ~ hệ thống sẽ trừ đi số tiền có trong tài khoản điện thoại.
 
Hướng dẫn đăng ký sữ dụng dịch vụ SMS
 
 
Bước 1 : Đăng nhập vào trang đăng ký/cập nhật thông tin sau : https://id.dzogame.com/
Bước 2 : Đăng nhập thông tin tài khoản ~ Chọn mục "Quản lý SMS "
 
 
- Điền thông tin số điện thoại :
 
 
- Sau khi điền thông tin trên hệ thống sẽ gửi thư xác nhận vào email mà bạn đã đăng ký Dzo ID 
 
 
 
- Sau khi nhấn vào link kích hoạt hệ thống sẽ báo số điện thoại của bạn đã được kích hoạt.
- Lúc này các bạn dùng số điện thoại vừa đăng ký/cập nhật trên để sữ dụng dịch vụ.
 
Trường hợp hệ thống không gửi link kích hoạt vào email :
- Quay lại trang "Quản lý SMS" sẽ xuất hiện :
 
Sau khi nhập chuỗi kiểm tra hệ thống sẽ gửi link kích hoạt vào email.
 
- Khi đó chỉ cần click vào link kích hoạt sữ dụng dịch vụ.
 
Bước 3 : Để thay đổi số điện thoại đã đăng ký sữ dụng dịch vụ trước đó các bạn làm như sau :
- Quay lại trang "Quản lý SMS" chọn cập nhật ngay số điện thoại.
 
 
- Kết quả cũng sẽ gửi thông tin vào email của bạn đã đăng ký Dzo ID
 
 
-Khi Click vào link do hệ thống gửi đến email :
 
 
 
 
Chúng các bạn thành công