Thông Báo
Cập nhật vật phẩm vào DzoShop

Thân chào các Hiệp khách

Ngày 20/09/2018, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật vật phẩm vào DzoShop

 

Thời gian :

               Bắt đầu    : 20/09/2018

               Kết thúc   : 27/09/2018

 

VẬT PHẨM HỖ TRỢ 

 

(Kim Long Chỉ Thêu (7 ngày) được sale với giá 740@, số lượng 100.)

 
 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.