Thông Báo
Cập nhật Bích Đàn Bảo Hàm 09/2018

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 13/09/2018, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 

Sự Kiện BÍCH ĐÀN BẢO HÀM

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  13/09/2018 
- Kết thúc : 27/09/2018

 Trang phục

Khi mở Bích Đàn Bảo Hàm, Hiệp Khách có cơ hội nhận được Hộp sô cô la 

- Ngoài ra, có thể nhận được các vật phẩm VIP  

 

~ Chúc Hiệp Khách một mùa Trung Thu vui vẻ ~

 
 
 
 
Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.