Thông Báo
Quà tặng Bonus Tháng 9/2018

Thân chào các Hiệp khách

Tiếp diễn Tháng Sự kiện, Hội đồng Võ lâm mở Sự kiện Quà tặng Bonus Tháng 9/2018 

 

 

Thời gian: 13/09 (17:00) ~ 16/09 (23:59PM)

Thể lệ:

- Trong thời gian sự kiện, khi nạp từ 950@Dzodong trở lên sẽ nhận được quà tặng bonus kèm theo

- Yêu cầu :
+ Điều kiện cần : Nạp từ 950@DzoDong trở lên.
+ Điều kiện đủ : Nạp tối thiểu 950@DzoDong/ lần.
+ Điểm cộng dồn : chỉ tính trên những lần nạp tối thiểu 950@DzoDong.
+ Điểm @DzoCash sẽ tính tích luỹ đến hết ngày 16/09/2018. 

Quà tặng :

 

 

Lưu ý :
- Quà tặng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện.

- Mỗi tài khoản nhận được tối đa 4 mốc quà nếu phù hợp điều kiện.
- Sự kiện cho phép tích luỹ cộng dồn điểm nên mỗi mốc quà chỉ nhận được 1 lần.

- Quà tặng sẽ trao vào hành trang nhân vật có lv cao nhất trong ID.

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.