Thông Báo
[Cập nhật] Thời gian Chiến trận

 Thân chào các Hiệp khách,

Hội Đồng Võ Lâm cập nhật lại Thời gian Chiến trận (full) với Lịch Trình cụ thể như sau :

 

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.