Thông Báo
Gia Tăng Lợi Ích Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù

Gia Tăng Lợi Ích Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù

 

 


Chào các Hiệp Khách,


Như đã biết Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù hỗ trợ cho các Hiệp Khách rất nhiều trong quá trình bôn tẩu giang hồ, như gia tăng sức nặng mang vác khi sử dụng thêm túi phụ, giảm cố định 1% điểm kinh nghiệm khi chết, tăng thêm điểm kinh nghiệm, điểm kỹ năng cùng nhiều tiện ích khác. Nay Hội Đồng Võ Lâm sẽ gia tăng thêm tiện ích của Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù như sau:   


Thời gian

- Bắt đầu: 13/09/2018

- Kết thúc: 27/09/2018

 Nội dung


Trong thời gian trên, khi sử dụng Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù sẽ được thêm các lợi ích tại Npc Thủ kho:

- Trong khoảng thời gian 5 giờ nhân đôi điểm kinh nghiệm các Hiệp Khách sẽ được tăng 150% điểm kinh nghiệm, điểm kĩ năng, xác xuất rớt vật phẩm, tiền khi đánh quái so với bình thường là 100%.

 

Ghi chú: Áp dụng cho cả 3 loại Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù 1 ngày, 10 ngày và 30 ngày.

 

Chúc các Hiệp Khách chơi game vui vẻ ^^

 

Hội Đồng Võ Lâm,

Kính bút.