Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ 30/08/2018
 Thân chào các Hiệp khách,
 
- Ngày 30/08/2018, Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ server Huyền Bột Trang.
Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể vào game trải nghiệm sự kiện nhé.
 

- Sau bảo trì:

 + Fix lỗi Hiển thị Đồng phục Bang Hội (Mai Liễu Chân)

 + Fix lỗi Hiển thị Tiểu Hà Xuân Tuyết Y

 

  • DzoShop [Ngừng bán] Thời Trang Tháng hết hiệu ứng
  • Kéo dài Thời hạn Sát nhập Server
  • Chuỗi Sự Kiện Mừng Ngày Tựu Trường 
  • Chuỗi Sự kiện Thời Trang Sôi Động 
  • Sự kiện Bích Đàn Bảo Hàm 
  • Sự kiện EXP Hỗ Trợ Server 

- Ghi chú:

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.