Thông Báo
Bảo trì định kỳ 30/08/2018

Thân chào các Hiệp khách,

Ngày 30/08/2018, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ Server Huyền Bột Trang.
- Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 30/08/2018 và dự kiến kết thúc vào 16h00 cùng ngày.
Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game và nạp dzodong.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 07h30 ngày 30/08/2018

- Sau bảo trì:
  • Cập nhật :
    • Kéo dài Thời hạn Sát nhập Server
    • Chuỗi Sự Kiện Mừng Ngày Tựu Trường 
    • Chuỗi Sự kiện Thời Trang Sôi Động 
    • Sự kiện Bích Đàn Bảo Hàm 

 

- Ghi chú:

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.