Thông Báo
Mở bán [Gói Hoàng Kim]

Thân chào các Hiệp Khách,

Sau bảo trì định kỳ 09/08/2018, Hội đồng Võ Lâm sẽ mở bán gói Hoàng Kim trong Dzo-Shop, với giá ưu đãi 4.050@DzoCash

 
 Thời gian: từ 09/08 ~ 30/08
 
 Lưu ý:

- Chỉ bán giới hạn 100 gói, các Hiệp Khách nên nhanh tay mua ngay kẻo hết !!!

Trong gói hoàng kim sẽ bao gồm các vật phẩm sau:

 

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.