Thông Báo
Bảo trì [Sát nhập Server] (09/08/2018)

Thân chào các Hiệp khách,

Ngày 09/08/2018, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì Sát nhập 4 server 
Địa Thần Các, Tam Đa Môn, Đại Đô Môn và Điểm Phu Phái về cùng 1 server.
- Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 09/08/2018 và dự kiến kết thúc vào 15h00 cùng ngày.
- Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game và nạp dzodong.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 07h30 ngày 09/08/2018

- Sau bảo trì:
 
  • Tiếp diễn
  • Sự kiện Ưu đãi VIP 
  • Sự kiện Quà mừng Giải Phóng

- Ghi chú:

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.