Thông Báo
Hướng dẫn Sát Nhập Server [2018]

 Hướng dẫn Sát Nhập Server 

Thời hạn Sát Nhập Server từ 09/08/2018 ~ 30/08/2018 (trước bảo trì).
Vì vậy, các Hiệp Khách vui lòng tiến hành đăng nhập game và sát nhập sớm.


Địa Thần Các, Tam Đa Môn, Đại Đô Môn, Điểm Phu Phái 

Sau bảo trì 09/08/2018, các Hiệp Khách đăng nhập tài khoản game (mật khẩu 1, mật khẩu 2), chọn Server "Huyền Bột Phái"

- Lựa chọn nhân vật giữ lại (màu vàng là nhân vật được chọn).
- Lựa chọn kho chung giữ lại (màu xanh lá là kho chung được chọn).
World 3 tương ứng Tam Đa MônWorld 4 tương ứng Địa Thần Các, World 5 tương ứng Đại Đô Môn, World 6 tương ứng Điểm Phu Phái.

Khi chọn nhầm Nhân vật và Kho chung cần giữ lại, các Hiệp Khách có thể tiến hành "Huỷ" để chọn lại.
Sau đó chọn "Hoàn tất" để bắt đầu Sát Nhập Server.

Lưu ý: 

- Bất kỳ thành viên nào của Bang Hội vào game sớm nhất sẽ trở thành Bang chủ của Bang Hội.
- Trong thời gian từ 03/08 ~ 09/08/2018, các Bang Hội không giải tán hoặc thành lập mới.
- Sau khi Sát Nhập thành công, các Hiệp Khách vào game tiến hành 
>>Khôi phục quan hệ sư đồ<< (nếu có).
- Mọi thắc mắc, báo lỗi có thể liên hệ 
>>Bộ phận hỗ trợ khách hàng<< để kiểm tra và giải đáp.

 

Hỗ trợ lại nhân vật 

  • Tài khoản có số lượng nhân vật level >=110 trên 2 server trở lên không thể chọn lựa để sát nhập hết, sẽ được hỗ trợ lại level và cấp thăng chức tương ứng ở tài khoản mới mà người chơi tạo lại :

Thêm 1 nhân vật cho 1 server (tài khoản có nhân vật level >=110 trên 3 server).
Thêm 2 nhân vật (tài khoản có nhân vật level >=110 trên 4 server).

  • Khi người chơi tạo lại tài khoản mới và nhân vật mới, liên hệ Bộ phận hỗ trợ để được hướng dẫn. Thời gian được hỗ trợ lại level và cấp thăng chức của nhân vật đến hết 30/08/2018 (trước bảo trì).

Ví dụ 1 (tài khoản có nhân vật level >=110 trên 3 server)

- Tam Đa Môn : A lv 50 , B lv 110
- Địa Thần Các : C lv 115, D lv 110
- Đại Đô Môn : E lv 110, F lv 120
- Điểm Phu Phái : G lv 20, H lv 10, I lv 60 
=> Nếu chọn sát nhập : B - C - D - F => Hội đồng Võ lâm sẽ hỗ trợ lại level và cấp thăng chức tương ứng với nhân vật E.
 

Ví dụ 2 (tài khoản có nhân vật level >=110 trên 4 server)

- Tam Đa Môn : A lv 50 , B lv 110
- Địa Thần Các : C lv 115, D lv 10
- Đại Đô Môn : E lv 110, F lv 120
- Điểm Phu Phái : G lv 113, H lv 110, I lv 60 
=> Nếu chọn sát nhập : B - C - E - H => Hội đồng Võ lâm sẽ hỗ trợ lại level và cấp thăng chức tương ứng với nhân vật F+G

Lưu ý: 

- Trường hợp sử dụng tài khoản cũ (đã qua nhiều đợt sát nhập nhưng không tiến hành sát nhập), nếu sau khi chọn Server "Địa Thần Các" và có thể nhìn thấy nhân vật để Sát Nhập thì có thể tiến hành sát nhập. Ngược lại, nếu các Hiệp Khách không thấy nhân vật để Sát Nhập, có thể tiến hành tạo nhân vật mới ở server này hành tẩu giang hồ.
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.