Thông Báo
Chuẩn bị tiến trình Sát Nhập Server [2018]

Thân chào các Hiệp khách

 

Nhằm chuẩn bị cho quá trình sát nhập 4 server Địa Thần Các, Tam Đa Môn, Đại Đô Môn, Điểm Phu Phái.
Hội đồng Võ lâm xin thông báo đến các Hiệp Khách một số lưu ý quan trọng sau:
 

 

 Bang Hội (Guild): Không giải tán hoặc lập mới từ ngày 03/08 -> 09/08/2018.

  • Bang chủ của Bang hội, sau sát nhập, được lựa chọn mặc định là thành viên tiến hành sát nhập sớm nhất của Bang Hội đó.

 Tài khoản: Các Hiệp Khách vui lòng chuẩn bị cho quá trình Sát Nhập Server với 1 tài khoản tương đương 4 nhân vật được sát nhập (về cùng 1 server).

  • Tài khoản chỉ chọn và giữ lại 4 nhân vật.
  • Kho riêng tương ứng của 4 nhân vật chọn lựa sẽ được giữ lại.
  • Tài khoản có số lượng nhân vật level >=110 trên 2 server trở lên không thể chọn lựa để sát nhập hết, sẽ được hỗ trợ lại level và cấp thăng chức tương ứng ở tài khoản mới mà người chơi tạo lại :

Thêm 1 nhân vật cho 1 server (tài khoản có nhân vật level >=110 trên 3 server).
Thêm 2 nhân vật (tài khoản có nhân vật level >=110 trên 4 server).

 Khuyến cáo: 

  • Thoát khỏi trò chơi trước ngày sát nhập server nêu trên.
  • Giữ lại các vật phẩm trong rương đồ nhân vật, kho riêng nhân vật chọn giữ lại và kho chung của server chọn giữ lại.
  • Dọn trống kho pet (NPC Tiểu Hương, Tây Hiểu Lam, Mỹ Lâm, Hồng Thiên Quân), rương đồ pet.
  • Các nhân vật đã kết đôi và kết hôn, chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành sát nhập server mau chóng và không bị lỗi. 

Vì sau khi 1 trong 2 bên tiến hành sát nhập thành công, có thể thực hiện thao tác huỷ quan hệ còn lại ngay (khi bên còn lại chưa tiến hành sát nhập vào server). 

Thời gian sát nhập dự kiến từ 09/08/2018, chi tiết sẽ được thông báo ở các bảng tin sau.                       

                                                        

 Rất mong các Hiệp Khách tuân theo các lưu ý nêu trên 

 để quá trình sát nhập diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.