Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ [02/08/2018]
 Thân chào các Hiệp khách,
 
- Ngày 02/08/2018, Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ 4 server : Địa Thần Các, Tam Đa Môn, Đại Đô Môn và Điểm Phu Phái.
Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể vào game trải nghiệm sự kiện nhé.
 

- Sau bảo trì:

  • Tiếp diễn

  • Sự kiện Ưu đãi VIP 
  • Sự kiện [Điểm Phu Phái] bức tốc 
  • Sự kiện Nâng cấp - Tu luyện - Chiến đấu 

 • Cập nhật :

  • Cập nhật Sự kiện Kỉ niệm Tháng 8 Lịch Sử 
  • Mở bán Yêu Hoá Ma Võ [Kẹo](PK) 

- Ghi chú:

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.