Thông Báo
Kỉ niệm Tháng 8 Lịch Sử

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ 02/08/2018, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 

Chuỗi Sự kiện Kỉ niệm Tháng 8 Lịch Sử

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bắt đầu từ 14/8 đến 30/8 
là bước ngoặt đánh dấu cho sự thành công của Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam

Tiên phong ! Thần Tốc !

 Thời gian

- Bắt đầu :  02/08/2018
- Kết thúc : 16/08/2018

CỜ ĐỎ SAO VÀNG BỊ ĐÁNH CẮP

 Điều kiện

- Nhiệm vụ nhận được 1 lần / ngày.

- Nhiệm vụ nhận được sau khi kết thúc hiệu ứng buff.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc , đánh quái đẳng cấp tương đương (chênh lệch 10 lv) thu thập Cờ đỏ Sao Vàng (x100) để nhận thưởng.

 Phần thưởng   

Nhận được 3 phần thưởng sau :

- Phần thưởng 1 (Exp) : buff x1.2 exp trong 30 phút.

- Phần thưởng 2 (Kỹ năng) : random ~ 1.000.000 (điểm)

- Phần thưởng 3 (Gold) : random ~ 10.000.000 (lượng)

 

Lưu ý :  Phần thưởng 1 : Ưu đãi đối với người chơi sử dụng Chí Tôn Phù , nhận được buff x1.2 exp trong 60 phút.

 

QUÀ MỪNG GIẢI PHÓNG

 Điều kiện

- Nhiệm vụ nhận được 1 lần / sự kiện.

- Nhiệm vụ nhận được sau khi kết thúc hiệu ứng buff.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ Quà mừng phiên bản mới tại NPC Môn chủ Huyền Bột Phái và trả nhiệm vụ để nhận thưởng.

 Phần thưởng   
 

Cùng chào mừng Đại Lễ thật vui !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.