Thông Báo
[Điểm Phu Phái] bức tốc

Thân chào các Hiệp khách

 

Tiếp tục sự kiện Exp bức tốc cho Điểm Phu Phái 

chuẩn bị tiến hành sát nhập server Địa Thần Các, Tam Đa Môn, Đại Đô Môn và Điểm Phu Phái,

Hội đồng Võ lâm tiếp tục mở sự kiện [Điểm Phu Pháibức tốc

với nội dung cụ thể như sau: 

 

 

  tăng 100% exp, tiền đánh quái, tỉ lệ rớt vật phẩm , nhiệm vụ ... 

23:59 ngày 29/07/2018 đến 23:59 ngày 08/08/2018

 

Chúc các Hiệp Khách về đích với thành tích cao !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.