Thông Báo
Dzoshop Big Sale 07/2018

 DZOSHOP BIG SALE 07/2018 

Hưởng ứng Tháng Sự kiện 07/2018,
Hội Đồng Võ Lâm mở Sự kiện Big Sale

 Thời gian: 

         Bắt đầu:     26/07/2018 (10AM)

        Kết thúc: 27/07/2018 (10AM)

 

 Nội dung

 Big Sale 07/2018 
Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách đăng nhập vào trò chơi
và mua sắm trong Dzoshop có cơ hội sở hữu những vật phẩm với giá hạt dẻ. 


~ Chúc các Hiệp Khách 1 Tháng Sự Kiện tràn ngập niềm vui ~

 
Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.