Thông Báo
[Điểm Phu Phái] chạy nhanh - về đích

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau sự kiện Exp tăng tốc cho Điểm Phu Phái 

chuẩn bị tiến hành sát nhập server Địa Thần Các, Tam Đa Môn, Đại Đô Môn và Điểm Phu Phái,

Hội đồng Võ lâm tiếp tục mở sự kiện [Điểm Phu Phái] chạy nhanh - về đích

với nội dung cụ thể như sau: mỗi ngày từ

 

 

   tăng 50% exp, party càng đông, kinh nghiệm càng cao

 10:00 đến 20:00 mỗi ngày từ 25/07/2018 ~ 01/08/2018

 

Chúc các Hiệp Khách về đích với thành tích cao !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.