Thông Báo
Cập nhật: Bùa thuỷ tinh (vũ khí) & (phòng ngự)

Thân chào các Hiệp khách

 Sau bảo trì định kỳ 19/07/2018, Hội đồng Võ lâm cập nhật vật phẩm mới vào Dzoshop
Gói vật phẩm Bùa thuỷ tinh (vũ khí) & (phòng ngự) với thời gian cụ thể như sau :

Thời gian mở bán :

         Bắt đầu :  19/07/2018

        Kết thúc : 26/07/2018

 

 

 

Chúc các Hiệp Khách nâng cấp được trang bị hoàn hảo !
 
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.