Thông Báo
Kéo dài thời gian bảo trì định kỳ 19/07/2018
Thân chào các Hiệp khách,
 
 
- Hiện tại do đường truyền mạng không ổn định, Hội đồng Võ Lâm sẽ kéo dài thời gian bảo trì định kỳ dự kiến đến 16h00 ngày 19/07/2018. Mong các Hiệp Khách thông cảm. 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 
Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.