Thông Báo
Bảo trì định kỳ 19/07/2018

Thân chào các Hiệp khách,

Ngày 19/07/2018, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ 4 server Địa Thần Các, Tam Đa Môn, Đại Đô Môn và Điểm Phu Phái.
- Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 19/07/2018 và dự kiến kết thúc vào 15h00 cùng ngày.
Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game và nạp dzodong.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 07h30 ngày 19/07/2018

- Sau bảo trì:
 
  • Kết thúc 
  • Sự kiện Liên Hoan Nghệ Thuật & Ẩm Thực 
  • Sự kiện Thời trang cùng Thiên Vân Nhạc 
  • Sự kiện Party buff Vui mùa World Cup 2018 

  • Cập nhật 

  • Thời Trang Tháng Áo choàng [Huyền Ảnh Môn cao thủ] 
  • Sự kiện Ngưu Lang - Chức Nữ 
  • Sự kiện Ưu đãi VIP 

- Ghi chú:

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.

 

Ưu đãi VIP