Sự Kiện
Mở bán [Phúc Vận Phù (25%)]

Thân chào các Hiệp khách

Hôm nay Hội Đồng Võ Lâm sẽ mở bán item Phúc Vận Phù 25% vào Dzoshop, với thời gian cụ thể như sau :

Thời gian bán:

               Bắt đầu    : 13/07/2017

               Kết thúc  : 19/07/2017

 
 

Chúc các Hiệp Khách nâng cấp vui vẻ !

 

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.