Thông Báo
Đua TOP Server mới

Thân chào các Hiệp khách

Ngày 10/05/2018, 
Hội đồng Võ Lâm mở Server mới Điểm Phu Phái
cà cập nhật Sự kiện Đua Top Server mới  

 

 ĐUA TOP ĐIỂM PHU PHÁI 

Thời gian
 
- Bắt đầu   10/05/2018
- Kết thúc  31/05/2018
Nội dung sự kiện
Chào mừng Server mới Điểm Phu Phái
Những Hiệp Khách đạt level cao nhất server theo từng class khi kết thúc sự kiện
ở Server mới (Điểm Phu Phái) sẽ nhận được phần thưởng cực HOT !
Phần thưởng

Chúc các Hiệp Khách đạt TOP server ! Nhận quà như ý !

 

Lưu ý : 

- Ở Điểm Phu Phái, các Hiệp Khách thuộc TOP phải đạt level từ 90 trở lên.
Quà tặng vũ khí của Mai Liễu Chân là Xích Long Cung.

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.