Thông Báo
Cập nhật Thần Thú mới & Giảm Giá Siêu Lợi Ích

Thân chào các Hiệp khách

 Sau bảo trì 26/04/2018, Hội đồng Võ lâm cập nhật Trứng Thú mới vào Dzoshop,
đồng thời Khuyến mãi giảm giá với nội dung cụ thể như sau :

Thời gian  :  Duy nhất 2 tuần 

         Bắt đầu : 26/04/2018

        Kết thúc : 10/05/2018

 

 

 

THẦN THÚ MỚI

 
 
~ Chúc các Hiệp Khách có một trải nghiệm thật thú vị ~

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.