Thông Báo
Trang phục Dã ngoại Cực Kool !

Thân chào các Hiệp khách

Sau bảo trì định kỳ 01/02/2018
Hội Đồng Võ Lâm cập nhật Thời trang tháng  vào Dzoshop 

~ Người chinh phục đỉnh Olympia ~

Thời gian mở bán :

         Bắt đầu :  01/02/2018

        Kết thúc : 01/03/2018

 

 Trang phục kỷ niệm sinh nhật Hiệp Khách và chào mừng Phiên bản mới !

Chúc các Hiệp Khách vươn đến đỉnh cao !

 
Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.