Sự Kiện
Mở bán [Chí Tôn Hoả Dương Đơn]

Thân chào các Hiệp khách

 Hôm nay Hội đồng Võ lâm sẽ cập nhật vật phẩm mới vào Dzoshop

Chí Tôn Hoả Dương Đơn (3/3) với thời gian cụ thể như sau :

Thời gian mở bán :

         Bắt đầu : 14/09/2017

        Kết thúc : 21/09/2017

 

 

 

Chúc các Hiệp Khách có 1 hành trang chiến đấu thật mạnh mẽ !
 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.