Sự Kiện
Exp mừng Quốc Khánh 9/2017

Thân chào các Hiệp khách

 

Chào mừng Đại Lễ 2/9,

Hội đồng Võ lâm mở sự kiện Exp mừng Quốc Khánh cho toàn server, với nội dung cụ thể như sau:

 

 

   tăng 100% exp, tiền đánh quái, tỉ lệ rớt vật phẩm , nhiệm vụ ... 

 00:00 ngày 02/09/2017 đến 23:59 02/09/2017

 

Chúc các Hiệp Khách đón lễ vui vẻ !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.