Thông Báo
Kéo dài thời gian bảo trì định kỳ 31/08/2017
Thân chào các Hiệp khách,
 
 
- Hội đồng Võ Lâm sẽ kéo dài thời gian bảo trì định kỳ dự kiến đến 16h00 ngày 31/08/2017. Mong các Hiệp Khách thông cảm. 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 
Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.