Sự Kiện
Sinh Tử Phù - tiếp sức mùa lag

Thân chào các Hiệp khách

 Hôm nay Hội đồng Võ lâm sẽ giảm giá Sinh Tử Phù trong Dzoshop

tiếp sức mùa lag với thời gian cụ thể như sau :

Thời gian mở bán :

         Bắt đầu : 31/08/2017

        Kết thúc : 14/09/2017

 

 

 

 

Chúc các Hiệp Khách train vui mùa lag ~

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.