Thông Báo
Chuỗi sự kiện [Mừng ngày tựu trường] 2017

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 31/08/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 

Chuỗi Sự Kiện MỪNG NGÀY TỰU TRƯỜNG 2017

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  31/08/2017
- Kết thúc : 14/09/2017

 

 

TỰU TRƯỜNG CÙNG VI ĐẠI BẢO

 

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

- NPC Vi Đại Bảo ở Huyền Bột Phái.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo đánh quái tương đương đẳng cấp (chênh lệch 10 lv) thu thập vật phẩm nhiệm vụ theo từng giai đoạn.

 Phần thưởng   

Lưu ý : 

- Nhiệm vụ phải tiến hành lần lượt theo giai đoạn

- Vật phẩm nhiệm vụ khi kết thúc sự kiện sẽ bị xoá.

 

 

 HỘP BÚT BỊ THẤT LẠC

 

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

- NPC Vi Đại Bảo ở Huyền Bột Phái.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Vi Đại Bảo đánh quái tương đương đẳng cấp (chênh lệch 10 lv) thu thập vật phẩm nhiệm vụ để nhận thưởng.

 Phần thưởng    : 

Exp dựa trên số lượng "Hộp bút" và đẳng cấp nhân vật.

 

Lưu ý : 

- Nhiệm vụ phải tiến hành lần lượt theo giai đoạn

- Vật phẩm nhiệm vụ khi kết thúc sự kiện sẽ bị xoá.

 

 

Chúc các Hiệp Khách một mùa tựu trường vui vẻ !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.