Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ 17/08/2017

Thân chào các Hiệp khách,

 Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn ngày 17/08/2017.
Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể vào game tiếp tục tham gia sự kiện nhé.

- Sau bảo trì:
   • Kết thúc Chuỗi Sự Kiện Vui cùng Sea Games 2017
   • Cập nhật Chuỗi Sự Kiện Chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ
   • Cập nhật Thời Trang Tháng 8/2017
   • Mở bán Bồi Nguyên Đơn (Đại)
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.