Thông Báo
Mở bán: Bồi Nguyên Đơn (Đại)

Thân chào các Hiệp khách

 Hôm nay Hội đồng Võ lâm sẽ cập nhật vật phẩm mới vào Dzoshop

Bồi Nguyên Đơn (Đại) với thời gian cụ thể như sau :

Thời gian mở bán :

         Bắt đầu : 17/08/2017

        Kết thúc : 24/08/2017

 

 

 

 

Chúc các Hiệp Khách có 1 hành trang chiến đấu thật mạnh mẽ.
Nhanh chân lên ! Số lượng có hạn nhé !

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.