Sự Kiện
Chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 17/08/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 

Chuỗi Sự Kiện CHUYỆN TÌNH NGƯU LANG - CHỨC NỮ

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  17/08/2017
- Kết thúc : 31/08/2017

 

 

TRUYỆN TÌNH NGƯU LANG - CHỨC NỮ

 Mỗi năm chỉ có một lần !

Ngưu Lang - Chức Nữ quây quần bên nhau.

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

- NPC Đao Kiếm Tiếu ở Huyền Bột Phái.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu đánh quái tương đương đẳng cấp (chênh lệch 10 lv) thu thập vật phẩm nhiệm vụ.

 Phần thưởng   

Lưu ý : 

- Hiệp Khách có sử dụng Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù sẽ nhận được 2 Trái tim đồng cảm.

- Vật phẩm nhiệm vụ khi kết thúc sự kiện sẽ bị xoá.

 

 

TRUYỆN TÌNH NGƯU LANG - CHỨC NỮ (1)

 Quà tặng từ Thiên Vân Nhạc !

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

- NPC Thiên Vân Nhạc ở Huyền Bột Phái.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách mang "3 Trái tim đồng cảm" đến NPC Thiên Vân Nhạc để nhận thưởng.

 Phần thưởng    : 

Random nhận được Áo choàng Ngưu Lang -  Chức Nữ hoặc 1 trong các vật phẩm sau:

+ Chiến Phiếu (5 triệu)
+ Cửu Chuyển Đơn (Siêu Lớn) (Event)
+ Thiên Niên Tuyết Sâm (Siêu Lớn) (Event)
+ Hộ Minh Châu (Nhiệt) _ Rau xanh (2 giờ) (Event)
+ Mèo tài phú (Event)
 

Chúc các Hiệp Khách một mùa Thất Tịch vui vẻ !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.