Sự Kiện
Ngày Hiệp Khách Tháng 8/2017

Thân chào các Hiệp khách

 

Với mong muốn tạo không khí sôi động cho các Hiệp khách

thi đua luyện cấp, chuẩn bị bước vào đợt sát nhập sắp tới, 

Hội Đồng Võ Lâm sẽ mở "x2 exp event" cho cả 3 server :

Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn, Tam Đa Môn

với thời gian cụ thể như sau:

 

Bắt đầu: 0:00 ngày 12/08/2017

Kết thúc: 23:59 ngày 15/08/2017

 

Nội dung: 

   tăng thêm 100% exp, tiền đánh quái, tỉ lệ rớt vật phẩm, nhiệm vụ ...
 
 

Chúc các Hiệp khách luyện cấp vui vẻ !

 

 

Hội đồng Võ Lâm.

Kính bút.