Thông Báo
Hoàn tất bảo trì định kỳ 03/08/2017

Thân chào các Hiệp khách,

 Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn ngày 03/08/2017.
Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể vào game tiếp tục luyện cấp nhé.

- Sau bảo trì:
   • Kết thúc Chuỗi Sự Kiện Hè Sôi Động 2017
   • Cập nhật Chuỗi Sự Kiện Vui cùng Sea Games 2017
   • Mở bán vật phẩm : Yêu Hoá Ma Võ (Kẹo) [PK]
 
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.