Sự Kiện
Chuỗi sự kiện [Vui cùng SEA GAMES] 2017

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 03/08/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 

Chuỗi Sự Kiện VUI CÙNG SEA GAMES 2017

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  03/08/2017
- Kết thúc : 17/08/2017

 

VUI MÙA BÓNG ĐÁ

 Hiệu ứng buff cực  ! 

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

- NPC Vua Bóng Đá ở Huyền Bột Phái.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận và trả nhiệm vụ tại NPC Vua Bóng Đá để nhận buff thưởng.

 Phần thưởng   

 

 

TRÁI BÓNG CỦA VUA BÓNG ĐÁ

 Rinh exp cùng Vua Bóng Đá !

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

- NPC Vua Bóng Đá ở Huyền Bột Phái.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC NPC Vua Bóng Đá, đánh quái đẳng cấp tương đương (chênh lệch 10 lv) thu thập "Trái bóng của Vua Bóng Đá" (1~9999) để nhận thưởng.

 Phần thưởng    : Exp theo đẳng cấp nhân vật và số lượng bóng

 

Lưu ý : 

- Vật phẩm nhiệm vụ khi kết thúc sự kiện sẽ bị xoá.

 

Chúc các Hiệp Khách nhận được nhiều exp chuẩn bị cho con đường sắp tới !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.