Thông Báo
Bảo trì định kỳ 03/08/2017

Thân chào các Hiệp khách,

- Ngày 03/08/2017, Hội Đồng Võ Lâm sẽ tiến hành bảo trì định kỳ 3 server Thiên Mã Cung, Trường Bạch Sơn và Tam Đa Môn.

Thời gian bảo trì bắt đầu từ 8h00 ngày 03/08/2017 và dự kiến kết thúc vào 14h00 cùng ngày. Trong thời gian bảo trì các hiệp khách không thể đăng nhập game và nạp dzodong.
- Để đảm bảo an toàn các hiệp khách nên trở về các thành trấn gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn đề phòng bị quái tấn công và thoát game trước 07h30 ngày 03/08/2017
 
- Sau bảo trì:
   • Kết thúc Chuỗi Sự Kiện Hè Sôi Động 2017
   • Cập nhật Chuỗi Sự Kiện Vui cùng Sea Games 2017
   • Mở bán item mới
 
THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI   
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.