Sự Kiện
Chuỗi sự kiện [Hè sôi động 2017]

Thân chào các Hiệp khách

 

Sau bảo trì định kỳ 20/07/2017, Hội Đồng Võ Lâm cập nhật 

Chuỗi Sự Kiện Hè sôi động 2017

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  20/07/2017
- Kết thúc : 03/08/2017

 

 Hè Sôi Động!! (1) 

  Rinh exp cùng Môn chủ Huyền bột Phái ! 

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

- NPC Môn chủ Huyền Bột Phái.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Môn chủ Huyền Bột Phái, đánh quái đẳng cấp tương đương (chênh lệch 10 lv) thu thập  "Da thú kì lạ" (x100) để nhận thưởng.

 Phần thưởng   

Lưu ý :

Người chơi sử dụng "Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù" sẽ nhận được exp x1.2.

 

 

http://picture.dzogame.com/Img/cms7408655647436250.png Hè Sôi Động!! (2)

Hiệu ứng buff cực   với Đao Kiếm Tiếu !

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

- NPC Đao Kiếm Tiếu.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu, đánh quái đẳng cấp tương đương (chênh lệch 10 lv) thu thập  "Răng thú kì lạ" (x100) để nhận thưởng.

 Phần thưởng   

 

 

 Hè Sôi Động!! (3)

 Buff exp cùng Kim Hương Ngọc !

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được 1 lần 1 ngày.

- NPC Kim Hương Ngọc.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Kim Hương Ngọc, đánh quái đẳng cấp tương đương (chênh lệch 10 lv) thu thập  "Thịt thú kì lạ" (x100) để nhận thưởng.

 

 Phần thưởng   

Lưu ý :

Buff (50%) chỉ dành cho người chơi sử dụng "Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù".

 

 

 Hè Sôi Động!!

Phần thưởng cực  của Thiên Vân Nhạc !

 

 Điều kiện

- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

- NPC Thiên Vân Nhạc.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Dùng  "Ngọc Thạch Thần Kỳ" (x5) để đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn tại Thiên Vân Nhạc.

 Phần thưởng 

Ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau

 

Lưu ý : 

- Vật phẩm nhiệm vụ khi kết thúc sự kiện sẽ bị xoá.

 

Chúc các Hiệp Khách 1 mùa hè vui vẻ, vượt cạn vượt lũ thả ga !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.